Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
13. okt. 2021 kl. 18:48

Korona og vaksinasjon

Les mer på Tjeldsund.kommune.no/korona
Velg språk: Bokmål Samisk

Nyheter kultur- og folkehelse

Velkommen til et gratis, godt måltid


  • Påmelding gjøres til Tjeldsund kommune, tlf. 907 28 113 eller 475 15 418, så snart som mulig, da det er begrenset med plasser. Påmelding innen den 15. juni. Husk å oppgi ev. allergier.


Foto: Gisken A. Eriksen

Strandrydding 2021

Også i år blir det strandrydding i vår region. Årets aksjon startet allerede lørdag 8.mai og vil vare fram til og med 23.mai. Det betyr ikke at man ikke kan rydde etter dette, tvert om. HRS oppfordrer til rydding gjennom hele sommeren og høsten.

Strandrydding2

Friluftslivets uke

Friluftlivets uke er en perfekt anledning til å synliggjøre ditt arrangement, din forening og å skaffe dere nye medlemmer. Ved å være med i Friluftslivets uke får dere gratis markedsføring gjennom en landsdekkende kampanje.

Ta gjerne kontakt med enhet for kultur og folkehelse dersom dere har noen spørsmål.

Foto: Janne Johansen

TellTur

Tjeldsund kommune har fått tilbud fra Midtre Hålogaland Friluftsråd om å være med i en Tur-funksjon kalt TellTur.

Telltur Tjeldsund 2

Folkehelseoversikten 2020

I Folkehelseloven §5 står det at kommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne. Oversikten skal være skriftlig og identifisere folkehelseutfordringene i kommunen, herunder vurdere konsekvenser og årsaksforhold. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller. 

Forside folkehelseoversikten
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk