Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Nyheter kultur- og folkehelse

HVA SKJER I TJELDSUND?

På kommunens hjemmeside finner dere Aktivitetskalenderen, hvor alle som ønsker det kan legge inn sine arrangement. 

Vi håper mange av dere frivillige i lag og foreninger benytter denne muligheten til å legge ut informasjon om det som skjer rundt om i vår flotte kommune. Det er flott hvis vi sammen kan få aktivitetskalenderen mest mulig oppdatert, både for at alle skal vite hva som skjer, og for at man kan unngå flere store arrangement samtidig. 

Dersom dere lurer på noe, så ta gjerne kontakt med ansatte hos kultur og folkehelse.

Foto av Tjeldsundbrua

Støtte til plastdugnad

Plastdugnaden skal engasjere nye grupper i ryddearbeidet ved å støtte ryddedugnader for barn og ungdom.

Etter utført og rapportert rydding, mottar søker 500 kroner for hver deltaker i alderen 6 til 19 år.

Logo Handelens miljøfond

Ungdomstilbud på Paviljongen, tirsdager og torsdager

HVER TIRSDAG kl 14.00-17.00:  

Tilbudet er for alle ungdomsskoleelever i Tjeldsund kommune. Her kan alle møtes på tvers av skolekretser. Du kan henge med venner, trene, gjøre lekser, spille spill, være kreativ, game, og delta på aktiviteter/minikurs som arrangeres av ulike fagpersoner eller lag og foreninger. Du bestemmer selv hva du vil gjøre.

Gratis buss: Elever fra Grov og Ramsund følger skolebussen til Evenskjer. Kl. 17.00 går det tre busser i retur til Kongsvik, Grov og Ramsund.

HVER TORSDAG KL 14.00-18.00:

Velkommen til treninger og aktiviteter for deg som ønsker en aktiv hverdag. Frisklivsrommet på Paviljongen er utstyrt med ulike treningsapparater og aktivitetsmateriell, og i tillegg en interaktiv skjerm som byr til variert aktivitet og trening. Det er mulighet for transport tilbake også fra torsdagstilbudet. Ta da kontakt med kultur og folkehelse på forhånd, for nærmere avtale. 

Bordtennisbord

Lag og foreninger - Velkommen til samarbeids-møte om Friluftsskoler

Midtre Hålogaland Friluftsråd og Tjeldsund kommune ønsker å arrangere Friluftsskoler, men trenger samarbeidspartnere til gjennomføring av dette. 

Lag, foreninger og frivillige som ønsker å stå for gjennomføring av friluftssskoler vil motta økonomisk støtte fra Friluftsrådet for jobben. 

Plakat med bilde av unger i ei steinkløft og et bilde av unger på tur med banneren til Friluftssskolen.

Statsskog gir tilskudd til lag og foreninger som jobber med friluftsliv

Statskog byr på en million kroner til lag og foreninger, for å løfte friluftslivet og folks naturopplevelser. Men da må søknaden inn i løpet av april.

Støtteordningen «Statskogmillionen» er et ledd i statsforetakets oppdrag med å legge til rette for bærekraftige og helsebringende opplevelser i norsk natur i samarbeid med krefter i friluftslivet landet rundt.

Logo Statskog

Frisklivsrommet på Paviljongen åpner torsdag 21. mars kl 14-18

Dette tilbudet er kommet i stand ved hjelp av støtte fra TROMS HOLDING AS. Vi retter en stor takk til selskapet som både bidrar til opprettelsen av Frisklivsrommet og til aktiviteter på møteplassen.

Vi gleder oss til å ønske deg velkommen til vårt Frisklivsrom.

I Frisklivsrommet vil vi tilby ulike treningsmuligheter, og aktiviteter for ungdom som ønsker å være aktiv i hverdagen. 

Rommet blir utrustet med litt treningsapparater. 

Det vil også være mulighet for gruppetimer, individuell trening og veiledning. Vil du være der med venner for å henge, prate, få gjort skolearbeid er det også mulighet.  

Med innsats og engasjement fra dere unge skal vi skape et nytt, godt tilbud i tillegg til det vi allerede har.

 

Baller i nett
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk