Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Nyheter kultur- og folkehelse

Informasjon om FRITIDSKASSE og UTSTYRSSENTRAL

Lag og foreninger i Tjeldsund kommune ønskes velkommen til dialogmøte, informasjon om nye tiltak for å inkludere barn og unge i fritidsaktiviteter. 

FRITIDSKASSE: økonomisk støtte til kontigent, utstyr, turer m.m.

UTSTYRSSENTRAL: gratis utlån av sports-og frilutftsutstyr.

Dialogkveld med lag og foreninger2

Spillemiddeltildelinger i Tjeldsund

Totalt kom det inn 199 søknader om spillemidler, hvorav 87 fikk innvilget hele eller deler av søknadsbeløpet.

Fylkesråd for økonomi og kultur, Ronald Wærnes (Sp) sier at dette viser at behovet for midler til nye anlegg er langt større enn det de tilgjengelige rammene kan innfri.

– På grunn av etterslepet av midler vil det fortsatt være slik at mange søkere må vente på spillemidler til senere års fordelinger, men jeg vil på det sterkeste oppfordre de lag og foreninger som ikke fikk innvilget sin søknad i år, til å søke igjen neste år. 

Hallen3

Søk om støtte til ryddeaksjoner

2022 er Frivillighetens år, og Handelens Miljøfond stiller derfor en million kroner til disposisjon for frivillige som ønsker å bidra med lokale aktiviteter knyttet til forsøpling og ryddeaksjoner.  Disse midlene blir nå tilgjengelige gjennom en støtteordning administrert av Hold Norge Rent.

HNR LOGO COLOR 1

Aktiv fritid for alle

Det å kunne delta i fritidsaktiviteter og være sammen med andre er viktig for alle – både barn, unge, voksne og eldre.

Bli med og skap aktiv fritid for alle! Lag og foreninger som vil bidra til at flere får delta i organiserte fritidstilbud, som deltakere og som frivillige, kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen.

 

logo gjensidige

Statskogfond - pengestøtte til næringsutvikling og friluftsliv

Nå kan du søke Statskog om pengestøtte til næringsutvikling og friluftsliv i Nordland og Troms.

Prosjektene kan ha et bredt nedslagsfelt i Nordland og Troms, men må ha forankring i en kommune hvor Statskog er grunneier- Statskog er grunneier på vegne av fellesskapet på betydelige områder i Nordland og Troms, og skal legge til rette for næringsutvikling og friluftsliv. Statskogfondet underbygger dette samfunnsoppdraget og er en del av oppfølgingen av samfunnsansvaret vårt, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Statsskog
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk