Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Nyheter kultur- og folkehelse

Folkehelseprofil 2024, for Tjeldsund kommune

Eldres helse er temaet for folkehelseprofilen 2024. Temaet gjenspeiles i indikatorer og figurer.
Indikatorene som presenteres i profilen er valgt med tanke på helsefremmende og forebyggende arbeid, men er også begrenset av hvilke data som er tilgjengelige på kommunenivå. 

All statistikk må tolkes i lys av annen kunnskap om lokale forhold.

Tjeldsund kommune jobber med utarbeidelse av sin Folkehelseoversikt for 2024. Denne vil bli presentert i vår/sommer.

Bilde av mennesker i ulike aktiviteter

Tilskudd til frivillighet

Formål og målgruppe
Troms fylkeskommune vil stimulere til frivillig innsats i hele fylket, gjennom flere gode og rimelige møteplasser, aktiviteter og opplevelser rettet mot barn og unge og unge voksne.

Tilskuddsordningen skal:

  • stimulere til frivillig arbeid i Troms
  • tilrettelegge for flere opplevelser og aktiviteter i hele fylket knyttet til miljø, helse, kultur, idrett og friluftsliv
  • bidra til bred deltakelse og inkludering
  • bidra til at barn, unge og unge voksne kan leve aktive liv og ha trygge møteplasser i hele fylket
  • skape flere møteplasser

Første søknadsfrist er 1. april

Logoen til Troms fylkekommune

Temaplan for idrett, friluftsliv og kultur 2024-2036

Temaplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034. Det settes krav til årlig rullering av handlingsdelen , og en revidering av temaplanen hvert fjerde år.

Temaplanen synliggjør viktige fokusområder i det utvidede kulturbegrepet. Det er viktig å legge strtegier for utvikling av møteplasser, anlegg, friluftsliv, friskliv, kultur og gode livsvilkår for alle aldersgrupper. 

Friluftslivets ferdselsårer finnes som eget kapittel i planen. 

På slutten av Temaplanen er det et avsnitt om forslag til tiltak. Tiltak må henge sammen med økonomiplanen i kommunen, og tiltak vil kunne realiseres dersom de lar seg finansiere.

Her er linken til Temaplanen; 

 k-plan idrett, friluftsliv og kultur 2023 Nettside.pdf

Kartvedlegg, ferdselsåreplanen; kartvedlegg.pdf

For spørsmål, kommentar og innspill, kontakt Janne Johansen, kultur og folkehelse; janne.johansen@tjeldsund.kommune.no

Bru over elv

Velkommen til ungdomsmøteplassen, med gratis buss

Velkommen til den ukentlige ungdomsmøteplassen på Paviljongen, hver tirsdag kl. 14.00 - 17.00.

Tilbudet er for alle ungdomsskoleelever i Tjeldsund kommune. Her kan alle møtes på tvers av skolekretser. Du kan henge med venner, trene, gjøre lekser, spille spill, være kreativ, game, og delta på aktiviteter/minikurs som arrangeres av ulike fagpersoner eller lag og foreninger. Du bestemmer selv hva du vil gjøre.

Foto av bordtennisbord

Frisklivsvenner i Kongsvik

Fysisk aktivitet er godt for kropp og sjel. Det er “Tjukkas-gjengen” i Kongsvik et godt eksempel på. De møtes en gang i uka, for å gå tur, og for sosialt samvær. Denne gangen fikk de utlevert en bag med diverse utstyr, som kan inspirere til ulike treningsaktiviteter. Bagen inneholder blant annet kjegler, baller, trenings-strekk og mye mer. Thale Rasmussen fra Midtre Hålogaland Friluftsråd viste ulike øvelser, som frisklivsvennene kan gjøre. 

Frisklivsvenn i Tjeldsund er et konsept hvor frivillige som ønsker å få med andre på tur, får litt motivasjonsutstyr, for å bli enda mer inspirert til turgåing, og øvelser i det fri.

Janne Johansen fra Kultur og folkehelse deltok, og fortalte også om Bua utstyrssentral. Her kan folk låne friluftsutstyr. Dersom det er noe som folk savner av utstyr, har vi mulighet for å kjøpe dette inn til Bua utstyrssentral

Dersom noen vil bli frisklivvenn, eller har andre spørsmål om friskliv og friluftsliv i Tjeldsund kommune, kan dere kontakte Janne Johansen; Tlf. 907 67222 janne.johansen@tjeldsund.kommune.no

Folk i Kongsvik med refleksvester
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk