Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Velg språk: Bokmål Samisk

Nyheter kultur- og folkehelse

Temaplan for idrett, friluftsliv og kultur - dialogmøte gjennomført

Tjeldsund kommune er i startfasen for utarbeidelse av Temaplan for idrett, friluftsliv og kultur. I denne planen vil også Friluftslivets ferdsesåreplan inngå.

Vi har nå gjennomført første dialogmøte. Denne gang med lag og foreninger som jobber innen idrett og friluftsliv. 

Marius Saunders fra Midtre Hålogaland Friluftsråd deltok. Det samme gjorde kommuneplanleggerne Anita S Olsen og Trine R-Nilsen pluss enhetsleder kultur og folkehelse, Janne Johansen.

 

Representanter fra lag og foreninger

FRISKLIVS-KAFE ++ et helsefremmende tilbud

Da har Tjeldsund kommune i samarbeid med Frisklivs-gjengen på Fjelldal og Midtre Hålogaland Friluftsråd hatt sin første Frisklivs-kafe.

Frisklivs-gjengen på Fjelldal ved Aina Bakkland i spissen, hadde lagt opp et spennende program med både tur, foredrag og servering.

Turgjeng som beundrer utsikten

Ungdomstilbud tirsdager

Kom å bli delta på aktiviteter på vår felles møteplass for ungdom fra alle skolekretser. 

Illustrasjon kunstmaling

Nordnorske sagn og eventyr - i regi av Den kulturelle Spaserstokken

Tjeldsund kommune i samarbeid med lag og foreninger inviterte til spennende foredrag i regi av Den kulturelle Spaserstokken. Det ble arrangert kafe og foredrag på Myklebostad, Evenskjer, Grovfjord og Kongsvik i løpet av april.

Marte S. Langstrand fra Sør-Troms museum var foredragsholder, og holdt  engasjerende foredrag som både de unge og de litt eldre fant interessant. Det var veldig flott at de ulike lag og foreningene i kommunen påtok seg å være arrangør, og holdt kafe. Følgende foreninger var arrangør; Myklebostad kretsutvalg, Tjeldsund Røde Kors, Grov pensjonistforening og Kongsvik kirke.

Marte S. Langstrand holdt foredrag

Kommunal plan for idrett, friluftsliv og kultur - dialogmøte 18. april

Velkommen til dialogmøte tirsdag den 18. april kl 18.00.

Sted: Paviljongen (gule bygget bak Skånland skole)

Tjeldsund kommune er i startfasen for utarbeidelse av Temaplan for idrett, friluftsliv og kultur. I denne planen vil også Friluftslivets ferdsesåreplan inngå.

Vi gjennomfører nå et første dialogmøte. Denne gang med lag og foreninger som jobber innen idrett og friluftsliv. 

Agenda for møtet:

- Dialog vedr. plan for idrett, friluftsliv og kultur - inkl. Ferdsesåreplan

- Informasjon om Fritidskassen og BUA

- Dialog ifb. med Tjeldsund kommunes arealplan

På møtet deltar: Kommuneplanleggerne, enhetsleder kultur og folkehelse, Midtre Hålogaland Friluftsråd.

Alle som jobber innen segmentet idrett og friluftsliv oppfordres til å delta. Velkommen.

Toppen av Kvitnesvetten med utsikt over Tjeldsundet

Velkommen til Frisklivskafe + +

I samarbeid med Midtre Hålogaland Friluftsråd og Friskliv Tjeldsund, arrangerer frivillige og foreninger i Tjeldsund Frisklivskafeer ++. 

Første kafe blir på Fjelldal den 18. april.

Kl 10.30:

For de som vil, møtes vi utenfor JaHa Pub, Fjelldal, for en tur til fots. Vær og føre avgjør sted og lengde.

Kl 12.00:

Vi samles på JaHa Pub, Fjelldal til foredrag fra Midtre Hålogaland friluftsråd.

Tema: Presentasjon av Friluftsrådet og frisklivsarbeid/frisklivsvenn. Det blir også litt informasjon fra Tjeldsund kommune v/Janne Johansen

Etterpå blir det lunsj på JaHa Pub.

Dette arrangementet er i regi av Frisklivs-gjengen på Fjelldal

Alle er hjertelig velkomne. De som ønsker det, kan møte direkte på puben til foredrag og lunsj.

De neste frisklivskafeene blir;

4. mai i Grovfjord, 8. mai på Evenskjer og til høsten i Kongsvik. Plakater kommer.

Plakat med bilde av flaske og appelsin

Foredrag om nordnorske sagn og eventyr - Grovfjord og Kongsvik

Torsdag 13. april kl. 11.00 - Huset i Havet:

Grov pensjonistforening inviterer til kafe og foredrag.

Fredag 14. april kl 11.00 - Kongsvik kirke: 

Kongsvik kirke inviterer til kafe og foredrag.

Alle er hjertelig velkommen.

Plakat med logo Sør-Troms museum og Tjeldsund kommune + bilde av båt

Ungdomstilbudet på Paviljongen

Det er flott at unge fra de ulike skolekretsene møtes på Paviljongen hver tirsdag. Her kan du game, trene, spille spill, eller bare slappe av.

Sosialt på Paviljongen

Velkommen til Ungdomstilbudet på Paviljongen

Denne tirsdagen er det Glenn og Marcus som tilrettelegger for fysisk aktivitet og gode samtaler. 

Unge fra alle skolekretsene fom. 7. klasse er hjertelig velkommen.

Har du lyst å låne utstyr fra BUA før påske, så hjelper Glenn deg. 

Marcus holder Bryterommet åpent for alle som vil være fysisk aktive.

OBS. Vi har neste åpningsdag tirsdag 11. april.

Vi sees på Paviljongen, det gule bygget bak Skånland skole.

Glenn spiller fotballspill
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk