Beredskapsgruppa besluttet i dag å oppheve restriksjonene på 2 besøk pr uke innført 20.01.2021. Rutiner fra 01.02.2021 gjelder. Den enkelte besøkende bør vurdere å bruke munnbind.

 

Regler/rutiner for besøk på institusjoner i Tjeldsund kommune fom 01.02.2021

 

Etter en helhetlig vurdering av nåværende smittesituasjon i Tjeldsund, samtidig som vi erkjenner beboerne og pårørendes ønske om å møte hverandre, er det besluttet å åpne opp for noe besøk, forutsatt at smitterisikoen ved dette vurderes lav.

Samarbeid mellom pasient, pårørende samt våre ansatte er helt nødvendig for å sikre forsvarligheten med denne besøksordningen. Besøksordningen evalueres fortløpende, og vil bli tilpasset gjeldende smittesituasjonen lokalt og sentrale anbefalinger for ivaretakelse av smittevern. 

Generelle retningslinjer for besøk:

 1. Det er pr nå ingen restriksjoner på antall besøk pr uke. Alle besøk skal avklares med avdelingen i forkant. 
 2. Personer fra samme husstand kan komme sammen, men skal holde min. 1 meters avstand til beboer.
 3. Besøk gjøres på beboers eget rom eller annet møterom. Det er ikke anledning til å møtes i fellesarealer.
 4. Alle besøkende blir ført inn i besøksprotokoll. Dette er for at institusjonene skal ha oversikt over hvem som til enhver tid har vært på besøk (dette er viktig for eventuell smittesporing). Protokollen blir oppbevart i 10 dager og deretter makulert.
 5. Alle besøkende skal fylle ut egenerklæring ved første besøk. Egenerklæring leveres til personalet.  
 6. Besøkende med luftveissymptomer eller bekreftet covid-19, samt de som er definert som nærkontakt eller i karantene etter utenlandsreise, skal ikke besøke institusjoner.
 7. Generelle smittevernhensyn ved alle besøk:
 • Håndhygiene utføres rett før og etter besøk.
 • Det skal ikke forekomme fysisk kontakt mellom besøkende og beboer.
 • Besøkende må holde minst 1 meters avstand til beboer/ansatte.
 • Dersom besøkende kommer nærmere enn 1 meter fra pasienten, må munnbind benyttes. Munnbind fås da av institusjonen.
 • Det tillates ikke servering i forbindelse med besøket, heller ikke medbragt mat/drikke.

 

Ta kontakt med den aktuelle institusjonen for spørsmål eller avtaler.

 

Vennlig hilsen

Tjeldsund kommune