Beredsakspgruppa opphevet i møte i dag besøksforbudet som var innført fra 09.01.2021. Ordningen med inntil 2 besøk pr uke gjeninnføres. 

Besøkende må benytte munnbind under besøket.