Som en del av Den norske kirkes 10-års markering etter 22. Juli, vil kirkeklokkene i Tjeldsund kirke, Skånland kirke, Tovik kirke og Astafjord kirke på torsdag ringe kl 12.00. Skånland kirke vil også være åpen fra kl 12 og en stund utover, slik at de som ønsker kan gå inn å ha en stille stund.

 

Terroren rammet svært mange mennesker på ulike måter. For de som overlevde terroren og andre som var direkte eller indirekte berørt, er minnene og følelsene sterke.  

Oppmerksomheten rundt hendelsene vil kunne bringe tilbake minner og følelser som kan være vanskelig å takle. Avdeling for psykisk helsevernkan kontaktes ved behov for bistand til å håndtere vanskelige ting.

Telefonnummer til psykisk helsevern: 
Dagtid: 908 72 284 kl. 08. -15.00
Etter kl. 15.00: 908 48 365