Ettersom de tidligere kommunene har kontrakter som løper ut denne vintersesongen, er de ulike krav for brøtingen av veier i tidligere Skånland og tidligere Tjeldsund kommune.

Dette vil endre seg fra neste sesong da samtlige kontrakter for vintervedlikehold skal lyses ut på nytt. Da vil alle kommunale veier ha de samme krav til vedlikehold (brøyting/strøing). Dette vil si at instruks og serviceerklæring vil gjelde hele kommunen.

Inntil da, gjelder det som har vært fra de tidligere kommunene.

Tidligere Skånland kommune

Det som kan forventes av vintervedlikehold på veiene som i det geografiske tidligere Skånland kommune av veiene i kommune, finner dere av denne vedlegget Serviceerklæring Skånland kommune

Hvilke konkrete krav vi stiller til entreprenører i det geografiske tidligere Skånland kommune, finner dere av denne vedlegget Instruks Skånland kommune 

Tidligere Tjeldsund kommune

Det som kan forventes av vintervedlikehold på veiene som i det geografiske tidligere Tjeldsund kommune av veiene i kommune, finner dere av denne vedlegget Serviceerklæring Tjeldsund kommune

Hvilke konkrete krav vi stiller til entreprenører i det geografiske tidligere Tjeldsund kommune, finner dere av denne vedlegget Instruks Tjeldsund kommune 

Kontaktinformasjon til entreprenørene

Generelt gjelder: Har du meldinger knyttet til vintervedlikehold/brøyting av kommunale veier kommunen, kan du nå våre entreprenører de oppgitte telefonnumrene under innenfor vaktperioden som løper fram til april.

 

Rode 1:

Området Boltås – Trøsemark – Nipen mv - Breistrand

Entreprenør: Henry Mathisen A/S

Tlf: 90766409

 

Rode 2:

Området Trøsen/Soltun – Evenskjer – Steinsland

Entreprenør: B. Andersens Sønner A/S

Tlf: 91585632

 

Rode 3:

Området Sandstrand - Tovik - Renså - Sandemark

Entreprenør: Sandmark Bygdeutviklingsselskap A/S

Tlf: 90592574

 

Rode 4:

Området Balteskar – Grovfjord – Kovan - Stræte - Krokelv

Entreprenør: VR Maskin A/S

Tlf: 91510854

 

Rode 8

Område: Fjelldal

Entreprenør: ETS Maskin As

Tlf : 95219794

 

Rode 12:

Området Tjeldnes

Entreprenør: Jan Roar Olsen

Tlf: 92298978

 

Rode 10:

Området Hol

Entreprenør:Trond Bang Johansen

Tlf: 97673942

 

Rode : 13

Området Myklebostad

Entreprenør: Tone Merethe Arvidsdatter

Tlf: 99249422

 

Rode 7:

Området Kongsvik

Entreprenør: Jarle Vinje

Tlf: 90782351

 

Rode 9:

Området Ramsund

Entreprenør: Arild Skarsem

Tlf: 90699306

 

Generelle henvendelser og spørsmål må fortsatt rettes til Tjeldsund kommune – bruk gjerne epost post@tjeldsund.kommune.no