Tjeldsund kommune åpner nå for at lag og foreninger kan søke om kulturmidler for året 2021.

Etter søknad kan Tjeldsund kommune yte støtte til frivillige organisasjoner som driver, eller vil starte kulturvirksomhet.

Tilskuddstyper:

  • Driftstilskudd til kultur, idretts og friluftsarbeid
  • Aktivitetstilskudd - tiltak og prosjekter. 
  • Støtte til dekning av utgifter til vann, avløp og renovasjon
  • Støtte til utbedring av universell utforming

Tilskuddene omsøkes separat. Om det skal søkes på aktivitetstiskudd og dekning av utgifter til VAR, gjøres dette i to forskjellige søknader. 

Hvem kan søke:

Lag og foreninger som driver et aktivt kultur, idretts og friluftarbeid.

Søknad:

Søknadsskjema er digitalt på kommunens hjemmeside under Skjema bokstav K.

Alle vedlegg må følge søknaden, ikke ettersendes.

Et lite tips - Årsmøter kan avholdes digitalt.

3% av kultur og driftsmidler avsettes til tiltak for universell utforming knyttet til bygginger, anlegg og turstier for bedre tilrettelegging for funksjonshemmede og tildeles lag og foreninger av rådet for funksjonshemmede. 

Det vil kun være mulig å søke om kulturstøtte en gang i året. Dermed må det søkes om den kulturstøtten ditt lag eller forening trenger for hele året innen søknadsfrist 15. mai 2021.

Retningslinjer VAR

Se retningslinjer for Kulturmidler

Søknadsskjema for Kulturmidler ligger under Skjema K.

 

Ved spørsmål, ta kontakt med enheten for Kultur og folkehelse.