Tjeldsund kommune åpner nå for at lag og foreninger kan søke om kulturmidler for året 2020.

Etter søknad kan Tjeldsund kommune yte støtte til frivillige organisasjoner som driver, eller vil starte kulturvirksomhet.

Tilskuddstyper:

  • Driftstilskudd til kultur, idretts og friluftsarbeid
  • Aktivitetstilskudd - tiltak og prosjekter. 
  • Støtte til dekning av utgifter til vann, avløp og renovasjon

Hvem kan søke:

Lag og foreninger som driver et aktivt kultur, idretts og friluftarbeid.

Søknad:

Søknadsskjema er nytt for nye Tjeldsund og du finner skjema digitalt på kommunens hjemmeside under Skjema bokstav K.

Alle vedlegg må følge søknaden, ikke ettersendes.

Alle lag og foreninger som har benyttet det gamle skjema ved tidligere søknader i år, må søke på nytt ved bruka av det nye skjema.

3% av kultur og driftsmidler avsettes til tiltak for universell utforming knyttet til bygginger, anlegg og turstier for bedre tilrettelegging for funksjonshemmede og tildeles lag og foreninger av rådet for funksjonshemmede.

Nytt fra 2020:

Det vil kun være mulig å søke om kulturstøtte en gang i året. Dermed må det søkes om den kulturstøtten ditt lag eller forening trenger for hele året innen søknadsfrist 1. september 2020.

 

Se retningslinjer for Kulturmidler retningslinjer kulturmidler Tjeldsund kommune(12463).pdf

Søknadsskjema for Kulturmidler https://skjema.kf.no/FormsEngine/?wizardId=146&externalId=5412&languageCode=nb

 

Ved spørsmål, ta kontakt med enheten for Kultur og folkehelse.