En støttekontakt er en person som kan være sammen med deg på fritiden. Støttekontakten kan besøke deg hjemme, eller dere kan delta på ulike aktiviteter.

Alle som jobber som støttekontakt har taushetsplikt. 

Du kan få støttekontakt om du har en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger hjelp for å komme deg ut og delta i aktiviteter. Målet er å gi deg mulighet for en meningsfull fritid sammen med andre.

Støttekontakt kan gis både som et individuelt tilbud eller som et gruppetilbud.

Tjenesten er gratis.

Søknadsskjema: Søknadsskjema Helse- og omsorgstjenester

Kontaktperson i kommunen:
Birgit Normann, tlf: 908 48 365