Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. nov. 2021 kl. 13:32

Korona og vaksinasjon

Les mer på Tjeldsund.kommune.no/korona
Velg språk: Bokmål Samisk

Pleie i livets sluttfase

Generelt

Oppdatert: 2021-03-24T13:02:32.000+00:00

Beskrivelse

Pasientens og pårørendes ønsker skal tillegges stor vekt når det besluttes om pasienten skal være hjemme eller på institusjon i livets sluttfase. Hvis den syke er hjemme, må både pasient og pårørende få tilstrekkelig opplæring i bruk av medisiner, smertepumpe eller andre hjelpemidler. Pasienten har krav på å få informasjon om personer i helsevesenet som kan kontaktes når det måtte være nødvendig.

Omsorg og respekt for enkeltmennesket er ekstra viktig i møte med uhelbredelig syke og døende mennesker. Pasienten må få et tilbud som er slik at den siste tiden kan oppleves som meningsfull. I størst mulig grad skal pasienten få leve slik han/hun ønsker det.

Målgruppe

Pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Eksterne lenker
Regelverk
Se blant annet
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og kapittel 3
pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.
Praktiske opplysninger
Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan søke kommunen om palliativ behandling (lindrende behandling i livets sluttfase).

Skjema
Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk