Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
13. okt. 2021 kl. 18:48

Korona og vaksinasjon

Les mer på Tjeldsund.kommune.no/korona
Velg språk: Bokmål Samisk

Forbud mot oljefyring

Fra og med 2020 er det forbudt å bruke oljefyring til oppvarming av bolig. Har du fortsatt en oljefyr eller oljekamin bør du sjekke alternative oppvarmingsmetoder hos enova.no.

Beskrivelse

Fra og med 2020 er det forbudt å bruke oljefyring til oppvarming av bolig. Forbudet gjelder for alle boliger og bygninger i Norge, men med noen få unntak.

  • I fritidsboliger, hytter og fyrstasjoner utenfor strømnettet vil det fremdeles være tillatt å bruke fossil fyringsolje og parafin. Det samme gjelder for industribygninger.
  • Driftsbygninger i landbruket og sykehus får noen ekstra år, til 2025, på å gjennomføre tiltakene. 
  • Kommunen kan også i enkelte helt spesielle tilfeller gi dispensasjon.

Hvis du fyrer med gass eller biofyringsolje, vil ikke forbudet gjelde deg.

Forbudet gjelder kun oppvarming i bolig, og ikke bygging eller annen produksjon.

Målgruppe

Det er både huseier og bruker av fyringsanlegget som er ansvarlig for å følge reglene.

Kriterier/vilkår


Pris for tjenesten

Kommunen vil gjennomføre kontroller for å sikre at forbudet overholdes. Kommunen kan ta et gebyr for kontrollen.

Samarbeidspartnere


Lover

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten


Vedlegg


Saksbehandling

Kommunen kan i enkelttilfeller gjøre unntak fra forbudet. Et slikt tilfelle kan for eksempel være at forbudet får utilsiktede konsekvenser, medfører uforholdsmessig høye kostnader eller viser seg å være teknisk svært utfordrende å overholde.

Ønsker du å søke om unntak kan du kontakte oss.

Kommunens avgjørelse i saken er et enkeltvedtak.

Saksbehandlingstid


Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Tjenesten oppdatert: 07.01.2021 17:30

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk