Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. nov. 2021 kl. 13:32

Korona og vaksinasjon

Les mer på Tjeldsund.kommune.no/korona
Velg språk: Bokmål Samisk

Sağlık hizmetlerinde tercüman hakkı

Norveççe bilgileri sınırlı olan herkes, sağlık hizmeti aldıklarında bir tercüman hakkına sahiptir. 

Tanım

Norveççe bilgileri sınırlı olan herkes, sağlık hizmeti aldıklarında bir tercüman hakkına sahiptir. Kaliteli bir sağlık hizmetine eşit erişim için hasta ve sağlık personeli arasında iyi bir iletişim ve bilgi alışverişi gereklidir. Sağlık personeli bazen uygun bir sağlık yardımı sağlamak için bilgi ve iletişimi kolaylaştırmak zorundadır. Sağlık durumunuz ve tedaviniz hakkında anladığınız dilde iyi bilgi alma hakkınız vardır. Yaşam ve sağlık, sağlık personeli ve hastanın iyi bir iletişim kuramaması halinde risk altında olabilir. Bir tercümana ihtiyaç olup olmadığını ve nitelikli bir tercüman çağrılıp çağrılmayacağını değerlendirmek sağlık personelinin sorumluluğundadır.

Hedef Kitle

Norveççe sınırlı bilgiye sahip hastalar ve kullanıcılar, Sami dilini konuşanlar, sağır, işitme engelli ve hem işitme hem de görme engelli hastalar

Hizmet bedeli

Tercümanlık hizmeti, sağlık hizmetinin bir parçasıdır ve hasta/kullanıcılar için ücretsizdir.

Broşürler, belgeler, haritalar vb.

İşbirliği ortakları

  • Sağlık Dairesi, Azınlık Sağlığı Bölümü ve rehabilitasyon
  • Entegrasyon ve Çeşitlilik Müdürlüğü (IMDi) - Tercümanlık portalı ve ulusal tercümanlar listesi

Yasalar

Bakınız
Bakınız Kamu Yönetimi Yasası § 11e (çocukları tercüman olarak kullanma yasağı)

Hasta ve Kullanıcı Hakları Yasası Bölüm 3 Katılım ve bilgi alma hakkı

Forvaltningsloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Hizmet kılavuzu – hizmet sunum ve alımlarının nasıl yapıldığıyla ilgili bilgiler

Randevunuz olan sağlık hizmeti bölümünü (aile hekimi, sağlık ocağı, psikolog veya diğerlerini) arayın ve onlardan bir tercüman çağırmalarını isteyin. Sağlık servisine tam olarak hangi dilde konuştuğunuzu söyleyin. Sağlık servisi tercüman çağırmakla yükümlüdür. Tercüman olarak sadece nitelikli tercümanlardan yararlanılabilir.

İtiraz olanağı

Tercüman tarafından kabul edilemez davranışlar örneğin eksik veya hatalı tercüme, sır saklama yükümlülüğünün ihlali, tercümanın görüşme sırasında taraflar adına iletişime karışması veya tercümanın tercüme sırasında davranışları ile ilgili diğer hususlar olabilir.

Ulusal tercümanlar listesi, listede kayıtlı olan kişiler tarafından verilen tercümanlık hizmetinin kalitesini garanti edemez, ancak tercüman kullanıcısı olarak sizden geri bildirim bekler. Ulusal tercümanlar listesinden bir tercümanın görevini iyi tercüme direktiflerine uygun olarak yerine getirmediğini tespit ederseniz, bunu listeye bir mektup göndererek bildirebilirsiniz. Anonim başvurular işleme konulmaz.

Ulusal tercümanlar listesine yazabilirsiniz, postboks 8059 Dep., 0031 Oslo, ntreg@tolkeportalen.no

Sağlık hizmetinde tercüman bulunmadığından şikayet ediyorsanız, güncel itiraz makamını «Hasta ve Tercüman» broşüründe bulabilirsiniz.

Tjenesten oppdatert: 11.05.2020 09:16

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk