Tjeldsundhallen

Tjeldsundhallen 2020   2021
Lokale leietakere og forsvaret, herunder lag og foreninger i
kommunen:
   per time  per døgn per time  per døgn 
Tjeldsundhallen  kr            118  kr        1 159  kr        121  kr                 1 190
Gymsal/styrkerom  kr            118  kr        1 159  kr        121  kr                 1 190
Basseng  kr            177  kr        1 737  kr        182  kr                 1 784
Lokale firma, samt leietakere, lag og foreninger fra
andre kommuner:
Tjeldsundhallen  kr            236  kr        1 737  kr        242  kr                 1 784
Gymsal/styrkerom  kr            236  kr        1 737  kr        242  kr                 1 784
Basseng  kr            354  kr        1 737  kr        364  kr               1 784
         
Klubblokalet leies ikke ut. 
Ad hoc utleie vurderes i det enkelte tilfellet
Hele anlegget kan leies etter nærmere avtale. 

Skånlandhallen

Skånland skole - idrettshall og basseng 2020   2021
Skånlandhallen       
Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe  kr            100 pr. time  kr            103
Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe  kr            175 pr. time  kr            180
Leie av hele hallen inkl. garderobe  kr            250 pr. time  kr            257
       
Konkurranser/arrangementer knyttet opp mot idrett/kulturell aktivitet laget/foreningen representerer gir følgende priser på
inntektsgivende arrangementer:
       
Leie av avdelt 1/3 hall inkl. garderobe  kr        1 200    kr        1 232
Leie av avdelt 2/3 hall inkl. garderobe  kr        1 800    kr        1 849
Leie av hele hallen inkl. garderobe  kr        2 500    kr        2 568
       
Svømmehallen      
Leie av svømmehall lag og foreninger  kr            200 pr. time  kr            205
Leie av svømmehall private leietakere  kr            300 pr. time  kr            308
Offentlige og bedrifter forhandler pris med husstyret.
Husstyret delegeres fullmakt til å fastsette slik pris. 
 kr            500 pr. time  kr            514

Andre lokaliteter til utleie - Skånlandhallen (pris pr. gang)

Andre lokaliteter til utleie (pris pr. gang)      
Musikkrom  kr            200    kr            205
Sløydsal  kr            300    kr            308
Heimkunnskap  kr            400    kr            411
Kantine  kr            200    kr            205
Kantine v/selskap  kr        1 500    kr        1 541
Anretning  kr            100    kr            103
Øvrige klasserom, etter avtale med skolen  kr            400    kr            411