1.Søknad om utslippstillatelse, anlegg til og med 15 PE 4 600 4 724
2. Søknad om utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE 19 400 19 924
3. Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg mindre enn 15 PE 1 300 1 335
4. Mindre endringer av utslippstillatelse, anlegg større enn 15 PE 2 600 2 670
5. Kontrollgebyr for slamavskillere og avløpsanlegg 2 300 2 362
6. Godkjenning av tiltaksplaner Forurensningsforskriften kap. 2 enkel, lite omfattende 4 600 4 724