Positive PCR-tester registrert ved utgangen av uke 9: 86

Positive PCR-tester registrert ved utgangen av uke 8: 106

 

Reelt smittetrykk er høyere, side mange velger å ikke ta bekreftende PCR-test.

Selvtester leveres til personer med symptomer på Covid 19.

Utlevering av selvtester:

Kontakt pandemitelefonen på telefon 902 84 955 for utlevering. Testene leveres etter avtale ut fra Info/dok på rådhuset samt fra ETS medisinske senter

 

Rapporter inn positiv selvtest her

 

Som følge av økende smittetrykk merker kommunen økt fravær blant ansatte, fordelt på de fleste av enhetene.

Kommunen har utarbeidet kontinuitetsplaner for å ta høyde for økt sykefravær blant ansatte, og arbeider systematisk og kontinuerlig med tiltak for å begrense virkning på tjenestene og tjenesteproduksjonen. Omdisponeringer av personell, nedjusteringer av tjenester og eventuelle andre akutte tiltak for å sikre samfunnskritiske tjenester og funksjoner kan være blant tiltakene.

Også innenfor helse- og omsorgssektoren er det stort sykefravær, og nedtrekk av tjenesten vurderes. Liv og helse vil bli prioritert.

 

Vaksinering:

Tempoet i vaksineringen er redusert pga at færre bestiller time eller møter opp på drop-invaksinering:

Dette gjelder både for dose 3 samt oppstart på vaksinasjonsløpet. Av dem over 18 år som har tatt dose 2, gjenstår 578 personer for å ta dose 3.

333 personer over 18 år har ikke startet vaksinasjonsløpet.

Vaksinen, inklusive «boosterdosen», dose 3, har mye å si for hvor alvorlig sykdomsforløpet kan bli for den som er smittet.

 

Antall vaksinerte over 18 år i Tjeldsund 07.03.2022:

Type

Antall

Dose 1

3133

Dose 2

3085

Dose 3

2507

 

 

Åpningstidene i mars er hver torsdag kl 13-16.30 i vaksinasjonslokalene på Elvemo. Timebestilling er ikke nødvendig.

 

Coronasertifikat vil fortsatt være nødvendig ved reiser til enkelte land. Krav til koronasertifikat uten utløpsdato er endret. Les mer på helsenorge.no

NB! Dersom gjennomgått koronasykdom er en forutsetning for å få gyldig koronasertifikat må positiv test være bekreftet med PCR-test. Varighet av slikt sertifikat er 180 dager.

 

Det er fortsatt mulig å starte på vaksinasjonsløpet.  Les mer her

 

Skulle du ha spørsmål om vaksinering - ring vaksinetelefonen. Tlf. nr 947 96 421. Åpen mellom 09-11 mandager, onsdager og torsdager