Spørsmål: Er det mulig å logge inn på helseboka etter registrering? Hvordan?

Husk at tjenestene Tjeldsund kommune benytter seg av i Helseboka er gratis for deg som innbygger. Helseboka har også tilleggstjenester som en kan kjøpe, men ingen av disse trenges for å administrere vaksinasjonskø eller bestilling av koronavaksine. Du trenger ikke å laste ned appen til Helseboka for å registrere deg i vaksinekø.

Spørsmål: Jeg oppholder meg i en annen kommune enn den jeg er folkeregistrert i. Hvor skal jeg melde meg på for vaksinasjonskø? I oppholdskommune eller hjemkommune?

Svar: Er du midlertidig bosatt i kommunen og ønsker vaksine, så registrerer du deg på lik linje med innbyggerne i kommunen. 

Spørsmål: Hvordan skal jeg registrere meg når jeg ikke har smarttelefon eller PC? Hvordan registrere på vegne av andre?

Svar: For de som ikke kan registrere seg via Helseboka vil det være mulig å ta kontakt på Vaksinetelefon 947 96 421 hverdager kl. 09-11 

Du kan registrere deg selv, eller registrere plass i køen på vegne av andre. 

Spørsmål: Er Helseboka gratis å bruke?

Svar: Ja.

Tjeldsund og Evenes kommune benytter Helseboka til følgende tjenester:  

  • Vaksinasjonskø  

  • Koronatesting  

  • Tildeling av timer til vaksinering  

Disse tre tjenestene er gratis, og koster ingenting verken i Helseboka eller i kommunen.  

Helseboka tilbyr også andre tjenester, men det er ikke nødvendig at du som innbygger benytter deg at disse tjenestene for å få et godt helsetilbud i kommunen. De øvrige tjenestene Helseboka leverer kan koste noe. 

Spørsmål: Jeg har fastlege i en annen kommune enn den jeg bor i, hvor skal jeg sette meg i vaksinasjonskø?

Svar: Du skal registrere deg i vaksinekø i den kommunen du er bosatt i/oppholder deg i. 

Spørsmål: Jeg kommer meg ikke til vaksinasjonsstedet, hva gjør jeg?

Svar: Det vil tilbys vaksinering i sykehjem, samt i hjemmet i spesielle tilfeller der man er for syk til å oppsøke vaksinasjonsstedet. Eventuell vaksinering i hjemmet må avklares med hjemmesykepleien.  

Transport til og i fra vaksinasjonsstedet må dekkes av den enkelte, og vil ikke refunderes av Pasientreiser.   

Spørsmål: Får man covid-19 eller bivirkninger av å ta en vaksine?

Svar: Ingen av de aktuelle vaksinekandidatene inneholder levende koronavirus, så du vil ikke få korona av å vaksineres. Man kan få lettere bivirkninger som minner om det man kan ha ved for eksempel mild influensa. Dette er bivirkninger som viser at immunforsvaret vårt jobber med vaksinen, og altså ikke korona-sykdom.

Spørsmål: Hvem får vaksinen først?

Svar: 

Slik prioriteres ulike grupper 
Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og hvor raskt vi kan tilby dem til anbefalte grupper. I starten vil det ikke være nok vaksine til alle som anbefales koronavaksine. Regjeringen har besluttet at disse gruppene er prioritert til vaksinering:   

  1. Beboere i sykehjem    

  1. Eldre over 85 år    

  1. Eldre over 75 år og deretter de over 65 år, samt enkeltpersoner med høy risiko i alderen 18-64 år.  

  1. Personer 18–64 år med én eller flere nærmere spesifiserte sykdommer som de har fra før. Også her vil prioriteringen gjøres ut ifra alder; 55+, 45+, 35+, 25+ og 18+.   

Helsepersonell prioriteres nå i begynnelsen med 20% av kommunens tildelte doser.    

Kommunene følger de til enhver tid gjeldende sentrale anbefalingene for prioritering, så rekkefølgen kan bli endret.     

Spørsmål: Hva om jeg har registrert meg i vaksinasjonskø, men ombestemmer meg?

Svar: Man kan registrere seg flere ganger i vaksinekøa. Det vil være den siste registreringen som gjelder. Om man ombestemmer seg etter at man har satt seg i vaksinekøa, registrerer man seg en gang til med ny informasjon.

Spørsmål: Når bør jeg teste meg for korona?

Svar: Ta koronasjekken på Helsenorge sine sider her 

Eller ring ETS Medisinske senter på telefon 77089565

Spørsmål: Hvor kan jeg ringe om jeg har spørsmål om koronavaksinen?

Svar: Du kan ringe Vaksinetelefon på telefon 947 96 421 hverdager mellom kl. 09-11 

Spørsmål: Hvor lang tid vil det ta før jeg får vaksinen?

Svar: Kommunen får utlevert små mengder vaksiner hver uke. Antall vaksiner som kommer til kommunen vet vi ca 1-2 uker i forkant. Vi har derfor ingen mulighet til å forutsi hvor lang tid det går før hver enkelt får sin vaksine. Vaksineringen følger nasjonal prioriteringsliste for hvem som skal få vaksinen først.  

Spørsmål: Jeg er under 65 år. Hvordan får de som skal vaksinere informasjon om at jeg er i risikogruppen?

Svar: Alle som ønsker vaksine må registrere seg i vaksinekø i Helseboka. Er du under 65 år vil du i forkant av vaksineringen motta en SMS hvor du bli bedt om å svare på noen spørsmål i forhold til din helse. På bakgrunn av disse spørsmålene vil du bli plassert på riktig plass i vaksinekøa.  

Spørsmål: Jeg ønsker å få satt min vaksine samtidig som min ektefelle. Hvordan kan dette ordnes?

Svar: Kommunene skal sette ca 2500 vaksiner, og vi har valgt å bruke Helseboka som elektronisk registreringsmåte for å holde god oversikt over de som ønsker å vaksinere seg. Timene vil bli tildelt elektronisk etter de nasjonale prioriteringskravene, og det vil derfor ikke være mulig å prioritere ektefeller til samme vaksine tidspunkt.  

Spørsmål: Hvor skal vaksineringen foregå?

Svar: Sted for vaksineringen vil kunne endre seg ut ifra mengden vaksiner kommunen blir tildelt. Når det blir din tur å få vaksine vil du motta en SMS med informasjon om time. Her vil det også stå hvor du skal møte opp for vaksinering.