Valgdag 13. september 2021

Valgdag 13. september 2021

 

I dag er det valgdag for valg til Stortinget og Sametinget

Alle valglokalene er åpne i tidsrommet 10:00 – 20:00

 

Du kan stemme i følgende valglokaler:

Stemmekrets Skånland: Ungdomshuset Kampen

Stemmekrets Sandstrand: Sandstrand grendehus

Stemmekrets Grov: Huset i Havet

Stemmekrets Trøsemark: Lavangseidet grendehus

Stemmekrets Kongsvik: Kongsvik kulturhus

Stemmekrets Fjelldal: Fjelldal/Ramstad kulturhus

Stemmekrets Ramsund: Ramsund samfunnshus

Stemmekrets Tjeldøy: Stokkestua

 

Dersom du er syk med Covid-19-lignende symptomer skal du ikke avgi stemme inne i stemmelokalet, men fra bil utenfor lokalet. Du kan kontakte leder av stemmestyret for å avtale tidspunkt, slik at de får tatt nødvendig forholdsregler for smittevern.

 

Stemmekrets Skånland: Bente Nygård, telefon 915 91 534

Stemmekrets Sandstrand: Hans Z. Schjelderup, telefon 951 61 271

Stemmekrets Grov: Per Sandengen, telefon 907 35 731

Stemmekrets Trøsemark: Millaug Eriksen, telefon 412 94 290

Stemmekrets Kongsvik: Gunnar Flygel, telefon 990 44 012

Stemmekrets Fjelldal: Margunn Thomassen, telefon 957 79 656

Stemmekrets Ramsund: Øyvind Movik, telefon 474 53 597

Stemmekrets Tjeldøy: Tove Norum, telefon 413 37 970

 

Mere informasjon om stemmested finner du på valgkortet ditt eller her: Valg.no

 

Trygt å stemme i Tjeldsund

Alle valglokaler har ekstra fokus på smittevern:

 • håndhygiene
 • rengjøring
 • avstandskrav

Ved behov, for eksempel ved et lokalt smitteutbrudd, innføres ekstra smitteverntiltak. 

 

Stem tidlig

Har du bestemt deg for hva du skal stemme, bør du stemme på forhånd.

Skal du stemme 13. september, stem tidlig for å unngå lange køer. Krav til avstand kan føre til ekstra lange køer om du velger et tidspunkt mange andre også stemmer, for eksempel rett etter jobb.

Husk også at du kan stemme i hele kommunen. Du trenger ikke stemme i det valglokalet som er oppført på valgkortet. 

 

Her finner du mer informasjon om valggjennomføringen

 

Smittevernråd

Ikke møt opp i valglokalet om du er syk

Hold avstand

Ha god håndhygiene

Bruk munnbind dersom det er vanskelig å overholde avstandskrav

 

 

Det skal være trygt å avgi stemme. Vi vil derfor sørge for å ha et godt smittevern i alle valglokaler. Vi oppfordrer fortsatt velgere til å benytte seg av hele forhåndsstemmegivningsperioden fram til og med 10. september.

På den måten kan vi unngå at mange kommer samtidig for å stemme.

Om du ønsker å unngå kø på valgdagen er det lurt å stemme tidlig på dagen.

 

 

Alle velgere skal ha mulighet til å stemme selv om det er en pandemi

Hvis du er i isolasjon eller i karantene

Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt.

Velgere i karantene kan primært stemme utenfor stemmelokalet etter å ha kontaktet kommunen i forkant for å avtale nærmere oppmøtetidtlf.: 77 08 95 00 i tidsrommet 10.00 – 14.00 eller til 905 04 318 i tidsrommet 08:00 – 15:00.

Det samme gjelder for velgere som etter at forhåndsstemmeperioden er utløpt 10. september har symptomer som er forenlige med Covid-19.

 

Innbyggere i isolasjon kan fram til valgdagen 13. september kl. 10, søke om hjemmestemming. De må da ringe til Tjeldsund kommune tlf.: 77 08 95 00 i tidsrommet 10.00 – 14.00 eller til 905 04 318 i tidsrommet 08:00 – 15:00.

 

 

Smittevernveileder

Det er utarbeidet en smittevernveileder for valget. I Tjeldsund kommune følger vi de råd og anbefalinger som står her.
Smittevernveileder for valggjennomføring under covid-19-utbruddet

Stortings- og Sametingsvalget 2021 – oppfordring til forhåndsstemming

Stemmegivning til stortings- og sametingsvalget 2021 avvikles midt i en pandemi. Det er derfor gunstig at stemmegivningen foregår over et så langt tidsrom som mulig for å unngå spredning av Covid-19 i forbindelse med valggjennomføringen.

Kommunen oppfordrer velgere som har bestemt seg for hva de skal stemme om å stemme i forhåndsstemmeperioden som varer fram til 10 september slik at vi unngår kødannelser på valgdagen.

 

Dersom du pga sykdom eller uførhet har problemer med å komme til kommunens stemmemottak kan du ta kontakt med kommunen allerede nå slik at vi bedre kan planlegge stemmemottak hjemme hos deg. Søknad til valgstyret finner du her

 

Velgere med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse.

Symptomene på covid-19 kan være milde og vanskelige å skille fra andre luftveisinfeksjoner. Personer med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke stemme i ordinære valglokaler. De bør holde seg hjemme til allmenntilstanden er god og følge gjeldende anbefalinger for testing. Først når de føler seg friske og er feberfrie og et eventuelt testresultat er negativt, kan de stemme i ordinære valglokaler. Hvis de ikke har mulighet eller tid til å vente med å stemme, skal disse velgerne stemme på samme måte som velgere i karantene.

 

Velgere i isolasjon

Personer som er bekreftet smittet med covid-19 skal være i isolasjon. Det samme gjelder personer som er i karantene og utvikler symptomer på covid-19. Velgere som er i isolasjon bør så lenge det er mulig vente med å stemme til de er friske og ute av isolasjon. Den siste perioden før valget er det tilrettelagt for at velgere i isolasjon kan stemme hjemme. Velgere som ikke kan oppsøke ordinært valglokale på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på fredagen før valgdagen. Gjelder primært dersom du er manntallsført i en annen kommune.

Velgere som ikke kan oppsøke ordinært valglokale på grunn av isolasjonsplikt grunnet covid-19, kan etter søknad til valgstyret avgi valgtingsstemme der de oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på valgdagen.

 

Velgere i karantene

Velgere som er i karantene bør så lenge det er mulig vente med å stemme til de er friske og ute av karantene. Velgere som er i pålagt karantene grunnet covid-19, skal på valgtinget stemme på egnet sted bestemt av valgstyret. Slik smittesituasjonen er nå betyr det at stemmen mottas utenfor valglokalet mens velgeren sitter i bil utenfor valglokalet. Velgeren må på forhånd ta kontakt med kommunen slik at valgmedarbeiderne kan forberede stemmemottak utenfor valglokalet samt ta nødvendige forholdsregler mht smittevern.

Velgere i karantene grunnet Covid-19 som ikke kommer seg til valglokalet kan etter søknad til valgstyret avgi forhåndsstemme der de oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på fredagen før valgdagen. Gjelder primært dersom du er manntallsført i en annen kommune.

Velgere i karantene grunnet Covid-19 som ikke kommer seg til valglokalet kan etter søknad til valgstyret avgi valgtingsstemme ved der de oppholder seg. Søknaden skal være kommet inn til kommunen innen kl. 10 på valgdagen.

 

 

I Tjeldsund kommune kan man forhåndsstemme på følgende steder:

Tjeldsund folkebibliotek, Evenskjer
Mandag, onsdag og fredag kl 10.00 - 15.00
Tirsdag og torsdag kl 12.00 - 19.00

 

I tillegg kan man forhåndsstemme på følgende steder på oppgitt dato:

Tjeldsund folkebibliotek, filial Ramsund
Tirsdag 7. september kl 12.00 - 15.00

 

Sandstrand bo- og servicesenter
Onsdag 8. september kl 15.00 - 17.00

 

Fjelldal omsorgssenter
onsdag 8. september kl 15.00 - 17.00

 

Grovfjord bo- og servicesenter
torsdag 9. september kl 15.00 - 17.00

 

Kløverheimen, Kongsvik
torsdag 9. september kl 15.00 - 17.00

Valgstyret for stortingsvalget og sametingsvalget

Medlem Parti E-post Telefon
Helene Berg Nilsen Ap helene.nilsen@tjeldsund.kommune.no 91245515
Hugo Edgar Heimgård Sp hugoheim@me.com 99225868
Jorunn Heidi Olsen Frp j-olsen@online.no 92255958
Evald Joakimsen Ap evajoa@online.no 91879967
Liv Kristin Johnsen H hovbruk@gmail.com 91802758
Knut Andreas Sletten H knut.sletten@harstad.serit.no 99287073
Odd Are Hansen SV oddarehansen@hotmail.com 94807604

Lister og kandidater til stortings- og sametingsvalget 2021 i vår stemmekrets

Følgende partier stiller til valg i Troms valgkrets ved stortingsvalget 2021

 • Demokratene
 • Alliansen - Alternativ for Norge
 • Arbeiderpartiet
 • Folkeaksjonen Nei til mer bompenger
 • Fremskrittspartiet
 • Høyre
 • Liberalistene
 • Partiet De Kristne
 • Piratpartiet
 • Rødt
 • Partiet Sentrum
 • Venstre
 • Kristelig Folkeparti
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Senterpartiet
 • Industri- og Næringspartiet
 • Helsepartiet
 • SV - Sosialistisk Venstreparti

 

Oversikt over listekandidatene finner du her:

 

Følgende partier stiller til valg i valgkrets 5 Vesthavet til Sametingsvalget 2021

 • Norske Samers Riksforbund
 • Arbeiderpartiet
 • Nordkalottfolket
 • Samefolkets Parti
 • Samenes Folkeforbund
 • Senterpartiet
 • Høyre
 • Fremskrittspartiet

 

Oversikt over listekandidatene finner du her.

Utlegging av manntall og Sametingets valgmanntall

Stortingsvalget: Manntallet er lagt ut på rådhuset, i resepsjonen og på biblioteket.

Sametingsvalget: Manntallet er ikke klart enda.

Stemmekretser, valglokale og åpningstider på valgdagen

 • Skånland krets - Ungdomshuset Evenskjer (Kampen)
 • Sandstrand krets - Sandstrand grendehus
 • Grov krets - Huset i Havet
 • Trøsemark krets - Lavangseidet grendehus
 • Kongsvik krets - Kongsvik kulturhus
 • Tjeldøy krets - Stokkestua
 • Fjelldal krets - Fjelldal/Ramstad kulturhus
 • Ramsund krets - Ramsund samfunnshus

Åpningstid på alle valglokalene er kl 10.00 til kl 20.00 på valgdagen.

Tidligstemming

Du kan tidligstemme i perioden 1. juli til og med 9. august dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemming.

Tidligstemmer mottas på rådhuset på Evenskjer i kommunens åpningstid, kl 10.00 - 14.00. Ta kontakt med Tjeldsund kommune, telefon 770 89 500 (sentralbordet), for å avtale tidspunkt. 

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, kan søke om å forhåndsstemme hjemme.

I år er valgloven endret for å utvide ordningen til å gjelde også for velgere som er pålagt isolasjon pga Covid-19 og for velgere pålagt karantene pga Covid-19 som ikke kommer seg til et egnet valglokale for velgere i karantene.

Dette gjelder primært dersom isolasjonstiden/ karantenetiden ikke er avsluttet før valgdagen. Blir man syk eller i karantene tidlig i forhåndsstemmeperioden er det best smittevern derom man venter med å stemme til etter at isolasjonstiden/ karantenetiden er over.

 

Frist for å søke om å forhåndsstemme hjemme er satt til klokka 10.00 fredag 10. september.

 

 

Velgere, manntallsført i kommunen, som er pålagt isolasjon pga Covid-19 på valgdagen, kan etter søknad til valgstyret avgi stemme der de oppholder seg. Velgere som er pålagt karantene grunnet Covid-19 og som ikke kommer seg til egnet stemmested for personer i karantene, kan etter søknad til valgstyret avgi stemme der de oppholder seg. Søknadsfristen for dette er mandag 13. september kl. 10.00.

Du kan søke om, eller be om å få stemme hjemme på følgende måter:

 

Skjema for å søke om å stemme hjemme finner du her

Les mer om å stemme hjemme her  

Valgkort

I år blir valgkortene for første gang sendt ut digitalt til de fleste. Digitale valgkort kan brukes direkte på mobiltelefonen og trenger ikke å printes ut.

Valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører og annen nyttig informasjon som det er lurt å lese før du går og stemmer. 

Det er ikke nødvendig å vise frem valgkortet når du stemmer, men det er enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet dersom du gjør det.

Valgkortet, enten det er digitalt eller på papir, gjelder ikke som legitimasjon. Du må ha med legitimasjon med fullt navn, fødselsdato og bilde når du kommer for å stemme.

Les mer om utsending av valgkort her:

 

Forhåndsstemming

Ordinær forhåndsstemming starter tirsdag 10. august.

Du kan forhåndsstemme i periden 10. august til 10. september på:

Tjeldsund folkebibliotek, Evenskjer
Mandag, onsdag og fredag kl 10.00 - 15.00
Tirsdag og torsdag kl 12.00 - 19.00

 

I tillegg kan du forhåndstemme på følgende steder på oppgitt dato:

Ramsund bibliotek
Tirsdag 7. september kl 12.00 - 15.00

Sandstrand bo- og servicesenter
Onsdag 8. september kl 15.00 - 17.00

Fjelldal omsorgssenter
onsdag 8. september kl 15.00 - 17.00

Grovfjord bo- og servicesenter
torsdag 9. september kl 15.00 - 17.00

Kløverheimen, Kongsvik
torsdag 9. september kl 15.00 - 17.00

 

Mer informasjon om forhåndstemming

 

Velgere som er pålagt isolasjon eller karantene pga Covid-19 bør vente med å stemme til karantenetiden er over.

Velgere i karantene kan ikke stemme i ordinære forhåndsstemmelokaler.

Dersom påregnet karantenetid ikke er over før etter valgdagen 13 september kan velgere i karantene stemme ved et egnet stemmested. I Tjeldsund kommune vil stemming foregå i egen bil utenfor forhåndsstemmelokalet på Evenskjer.  

Velgeren må ta kontakt med kommunen for nærmere avtale slik at nødvendige forholdsregler mht til smittevern kan forberedes. Telefon: 770 89 500 (sentralbordet)

Velgere pålagt isolasjon eller karantene pga Covid-19

Velgere pålagt isolasjon pga Covid 19  stemme der de oppholder seg i isolasjonstiden.

Er du fra en annen kommune og ønsker å forhåndsstemme, eller at du er i isolasjon fram til etter valgdagen, kan du søke valgstyret i Tjeldsund om å få forhåndsstemme der du oppholder deg. 

Søknadsfrist er fredag 10. september klokka 10.00.

 

Om du har planlagt og stemme på valgdagen, men blir pålagt isolasjon pga Covid-19 kan du søke valgstyret om å få avgi stemme der du oppholder deg fram til valgdagen 13. september klokka 10.00. 

Velgere i pålagt karantene pga Covid-19 og som ikke kommer seg til egnet stemmested fordi de for eksempel må benytte offentlig transport for å komme dit har samme rett til å søke om å avgi stemme der de oppholder seg, innen de samme fristene.

For mer informasjon - se under avsnittet "Stemme hjemme".

 

Velgere i pålagt karantene som kan komme seg til egnet stemmested for forhåndsstemming elller på valgting, må ta kontakt med kommunen for nærmere avtale slik at nødvendige forholdsregler mht til smittevern kan forberedes. Telefon: 770 89 500 (sentralbordet) i kommunens åpningstid klokka 10.00 - 14.00.