Omsorg Nord Solgunn Sjøvoll Enhetsleder 46851057 solgunn.sjovoll@tjeldsund.kommune.no
Hjemmetjenesten Nord Hovedtelefon døgnvakt   90023685  
Dagsenter demente Mobil   91635398  
Fysioterapi hverdagsrehabilitering Maritha Haukebøe  Fysioterapeut 95823004 maritha.haukeboe@tjeldsund.kommune.no
Grovfjord Bo- og Servicesenter Vaktrom   77089270  
  Mobil   95366615  
Sandstrand Bo- og Servicesenter Vaktrom   77089860  
Felleskjøkken Mobil   90646141 felleskjokken@tjeldsund.kommune.no
  Ole Magnar Rogde Jørgensen  Kjøkkensjef 47017924 ole.jorgensen@tjeldsund.kommune.no
  Britt-Elin Torbergsen Fullmektig 90191750 britt.torbergsen@tjeldsund.kommune.no