Kontoråpningstider:

Mandag – onsdag – fredag      kl.  10 – 14

Tirsdag og torsdag er kontoret stengt for henvendelser i publikumsmottak.

 

Dersom en innbygger har behov for nødhjelp og trenger denne hjelpen samme dag som behovet oppstår, må dette søkes om før kl 13:00 ved NAV Tjeldsund. Etter klokken 13:00 vil rekvisisjon kunne utstedes.

 

Åpningstider kontaktsenter NAV

08.00 – 15.30 NAV Kontakttelefon 55 55 33 33

På www.nav.no finner du mye informasjon om mulighet til og:

  • Registrere deg som arbeidssøker
  • Lete etter ledige jobber
  • Logge deg på Ditt NAV
  • Sende søknader elektronisk via Ditt NAV (ikke økonomisk stønad)
  • pensjonsberegninger, med mer