Trafikksikkerhetsplanen 2020-2024 vil danne grunnlaget for videreføring av trafikksikkerhetsarbeidet i Tjeldsund kommune. Planen vil være et styringsverktøy for et målrettet trafikksikkerhetsarbeid i kommunen.

Planen har et økende fokus på forebyggende trafikksikkerhetsarbeid, og Tjeldsund kommune vil jobbe for å blir sertifisert som trafikksikker kommune i løpet av 2021.

 

Planen finner du her