Som en følge av gjennomføring av hastetiltak for å bedre trafikksikkerheten i sentrum, legger Tjeldsund kommune opp til å begrense all trafikk og parkering på «rådhussida» av fylkesveien gjennom sentrum. Som en følge av dette vil ladestasjoner som er montert på rådhuset nå bli stengt for bruk. Det er ikke avklart om eller når disse eventuelt blir reetablert. Når slik avklaring foreligger, vil Tjeldsund kommune informere om dette.