Evenskjer barnehage opplever at barnehagens utelekeplass benyttes av ungdommer på kveldstid og i helgene. Det kjøres blant annet med moped inne på området, og ungdommer bruker lekeapparater som er beregnet på små barn. Vi ber om respekt for at dette er lekeplassen til mange små barn på dagtid, og vi skal ta vare på området og lekeapparater, bord og benker som står ute. Vi er også redd for forsøpling av området, det er ikke lett å oppdage etterlatenskaper som unger kan putte i munnen (snus for eksempel) eller tomme bokser og andre ting de faktisk kan skade seg på. Det er spesielt sårbart i disse tider, hvor vi alle skal ta særskilte smittevernhensyn.

Vi oppfordrer ungdommer til å finne andre steder å være sammen på enn barnehagens uteområder, og foreldre til å ta en prat med sine ungdommer om dette.