Tjeldsund kommune har i dag fått informasjon fra Forsvaret om at alle COVID-19 testene som ble tatt i går av mannskapet på KV Andenes var negative. Mannskapet vil forbli i karantene i henhold til Folkehelseinstituttets tilrådinger. Det er planlagt at besetningsmedlemmene skal testet på nytt, før karantenen oppheves. Besetningsmedlemmene som er i karantene følger smittevernreglene gitt av FHI.

Beredskapsledelsen har fått god informasjon fra Forsvaret om hva som er gjort for å ivareta besetningsmedlemmene og forhindre spredning av smitte. Inntrykket er at smittetilfellet på KV Andenes er håndtert på en ryddig og profesjonell måte for å minimere risiko for videre smitte til lokalsamfunnet. Forsvaret har etablert gode rutiner og prosedyrer for å håndtere smitte blant ansatte og vernepliktige.