På grunn av anleggsarbeid må kjøring til og fra Rorhusveien i Grovfjord gjøres fra Fylkesveien og opp da det foregår graving fra Rorhusveien og opp til Lanterneveien.