Naturlos er en turkalender utarbeidet i samarbeid mellom medlemskommuner, lag og foreninger i kommunene og Midtre Hålogaland friluftsråd. Turkalenderen gir informasjon om varierte friluftsaktiviteter i Ofoten og Sør-Troms gjennom hele året, og er et godt verktøy for bedret folkehelse. 

Nå er det nytt år og klart for å sette sammen årets utgave. 

Midtre Hålogaland friluftsråd ønsker informasjon fra lag og foreninger, turgrupper og andre som evt. plalegger å legge opp til fellesturer. Om hvilke turer de planlegger for året 2021 for å ha dette med i Naturlosen for året 2021.

Se vedlagt informasjonsskriv for mer informasjon.

Informasjon om Naturlos 2021.pdf

Plakat Naturlos 2021.pdf

Innmeldingsfrist 01. mars 2021.