I helgen deltok ungdom fra Tjeldsund sammen med barne- og ungdomskoordinatoren på første samling i lederutviklingsprogrammet Mpower.
Mpower er et modulbasert ledertreningsprogram for ungdom ledet av Forandringshusets Lederakedemi. M i Mpower står for Empowerment, og understreker viktigheten av å gi unge mennesker mulighet og kunnskap til å kunne ha reell medbestemmelse.

Dette er en del av satsningen Program for folkehelse som Tjeldsund er med på sammen med kommunene Ibestad, Kvæfjord og Harstad.

Målet for programmet er å gi ungdom lederkompetanse for å øke deltakelse og medvirkning i sine egne omgivelser og videre i samfunnet.

Hver ungdom får tildelt sin egen mentor som vil gi de individuell oppfølging.

Tilbakemelding fra ungdommene er at de ser på dette som en unik mulighet og opplevde første samling som både spennende og lærerik. Og at det er fint å knytte nye vennskap på tvers av kommunene.