Lekkasjen er foreløpig lokalisert høyt oppe på forsyningsledningen, og området fra Boltås-krysset til kapellet i Kvitfors er stengt av.

 

Abonnenter innenfor dette området vil oppleve lite eller ingenting trykk mens lekkasjesøket pågår.

Andre abonnenter forsynes via/om Evenesmark.  

 

Noen abonnenter utenfor det avstengte området vil oppleve periodevise trykkfall.

Enkeltabonnenter kan i verste fall miste vannet i perioder.

 

Vi oppfordrer alle abonnenter til å bruke minst mulig vann inntil vi har fått lekkasjen utbedret. 

 

Videre lekkasjesøk pågår og utbedringen starter umiddelbart. Arbeidet må påregnes å vare utover kvelden.

 

Vi beklager hendelsen og vil komme tilbake med mer informasjon når vi vet mer om hvor lang tid utbedringen vil ta.