Kommunale boliger

Husleie økes med 2,7 % 2020   2021
       
Gj.gangsboliger 2 roms   kr        6 829 pr. mnd  kr        7 013
Gj.gangsboliger 3 roms   kr        6 938 pr. mnd  kr        7 125
Små boliger  kr        4 979 pr. mnd  kr        5 113
Ungdomsbolig  kr        4 900 pr. mnd  kr        5 032
Lærertun 9, Ramsund  kr        6 488 pr. mnd  kr        6 663
Mellomstor leilighet blokka 79,6 m2  kr        6 114 pr. mnd  kr        6 279
Stor leilighet blokka 83,7 m2 (4 stk)  kr        7 124 pr. mnd  kr        7 316
Stor leilighet blokka 83,7 m2, renovert (3 stk)  kr        7 653 pr. mnd  kr        7 860
Mellomstor leilighet blokka, 79,6 m2, renovert (4 stk)  kr        7 272 pr. mnd  kr        7 468
Liten leilighet blokka 51 m2, renovert (2 stk)  kr        4 668 pr. mnd  kr        4 794
Hybelleilighet blokka, 44 m2, renovert  kr        4 024 pr. mnd  kr        4 133
Hybelleilighet blokka urenovert  kr        3 384 pr. mnd  kr        3 474
Tillegg for møblert leilighet  kr            593 pr. mnd  kr            609
Boenheter Engstad  kr      10 388 pr. mnd  kr      10 668
Boenheter Engstad  kr        5 577 pr. mnd  kr        5 728
Boenheter Engstad  kr        3 362 pr. mnd  kr        3 453
Skjærran 19D  kr        9 396 pr. mnd  kr        9 651
Elveveien 8/10/12/16/18/20/22  kr        4 708 pr. mnd  kr        4 835
Elveveien 14  kr        5 261 pr. mnd  kr        5 403
Kleiva 2/4  kr        5 909 pr. mnd  kr        6 069
Breistrandhøgda 12  kr        6 059 pr. mnd  kr        6 223
Breistrandhøgda 14  kr        5 899 pr. mnd  kr        6 058
Bjønnshågen 61  kr        5 909 pr. mnd  kr        6 069
Bjønnshågen 63  kr        5 847 pr. mnd  kr        6 005
Fuhrveien 3/5  kr        5 049 pr. mnd  kr        5 185
Lanterneveien 15  kr        5 399 pr. mnd  kr        5 545
Lanterneveien 17  kr        5 315 pr. mnd  kr        5 459
Haretråkket 32, Dyrvikhøgda 4 roms  kr      10 018 pr. mnd  kr      10 288
Haretråkket 34, Dyrvikhøgda 4 roms  kr      10 145 pr. mnd  kr      10 419
Haretråkket 36, Dyrvikhøgda 4 roms  kr      10 018 pr. mnd  kr      10 288
Haretråkket 38, Dyrvikhøgda 4 roms  kr      10 018 pr. mnd  kr      10 288
Haretråkket 40, Dyrvikhøgda 3 roms  kr        8 496 pr. mnd  kr        8 725
Haretråkket 42, Dyrvikhøgda 3 roms  kr        8 496 pr. mnd  kr        8 725
Kalvskinnet 31, Grov 4 roms  kr        9 551 pr. mnd  kr        9 809
Kalvskinnet 33, Grov 4 roms  kr        9 551 pr. mnd  kr        9 809
Kalvskinnet 35, Grov 3 roms  kr        9 152 pr. mnd  kr        9 399
Kalvskinnet 37, Grov 3 roms  kr        9 152 pr. mnd  kr        9 399

Næringslokaler

Husleie økes med 2,7 %  kr        2 020   2021
       
Elvemobygg  kr        7 785 pr. mnd  kr        7 995
Industribygg Sandstrand - ASVO, kvartal  kr      53 148  pr. kvartal   kr      54 583
Husleie Bankplass, kvartal  kr      85 023  pr. kvartal   kr      87 319
Fellesutgifter Bankplass, kvartal  kr      12 145  pr. kvartal   kr      12 473
Husleie fysioterapilokaler, mnd  kr      25 733  pr. mnd   kr      26 428
Lokaler 2.etg. Frivillighetssentral, kvartal  kr        1 033  pr. kvartal   kr        1 061
Leie SKS, Fysio (intern), mnd  kr        3 485  pr. mnd   kr        3 579

Omsorgsbolig

Husleie økes med 2,7 %  kr        2 020    kr  2 021,00
       
Omsorgsbolig Skånland  kr               -    pr. mnd   kr        8 900
Omsorgsbolig Kleivatun (6 stk)       kr        7 238  pr. mnd   kr        7 433
Omsorgsbolig Revegårdsveien (7 stk)   kr        7 109  pr. mnd   kr        7 301
Omsorgsbolig Grovfjord, liten (1 stk)   kr        6 805  pr. mnd   kr        6 989
Omsorgsbolig Grovfjord, middels (5 stk)  kr        7 195  pr. mnd   kr        7 389
Omsorgsbolig Grovfjord, stor (1 stk)  kr        7 565  pr. mnd   kr        7 769
Møllerstua (7 stk)  kr        7 109  pr. mnd   kr        7 301
Eldrebolig Sandstrand (2 stk)  kr        4 451  pr. mnd   kr        4 571
Eldrebolig Sandstrand, stor (2 stk)  kr        5 625  pr. mnd   kr        5 777
Elvelund nr. 5  kr        7 952  pr. mnd   kr        8 167
Elvelund nr. 13  kr        8 624  pr. mnd   kr        8 857
Elvelund øvrige (3 stk)  kr        7 168  pr. mnd   kr        7 361
Elvelund Carport  kr            575  pr. mnd   kr            591
Omsorgsboliger  Fjelldal/Ramsund/Kongsvik (12 stk)  kr        6 529  pr. mnd   kr        6 705
Omsorgsbolig Kløverheimen leilighet (m/strøm) (5 stk)  kr        7 350  pr. mnd   kr        7 548
Omsorgsbolig Kløverheimen hybel (m/strøm) (2 stk)  kr        4 962  pr. mnd   kr        5 096
Leie av hvitevarer  kr            145  pr. mnd   kr            149