Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vállje giela: Bokmål Samisk

Lávdegoddi suohkana ja suohkanbargiid gaskka

Lávdegoddi lea lgeatnegahtton orgána suohkanlága mielde §5-11. Lávdegoddi (ovddeš hálddahuslávdegoddi) galgá meannudit áššiid mat gusket bargiid ja suohkana gaskavuođaide, mii dán oktavuođas lea bargoaddi, ja lávdegottis galget leat ovddasteaddjit suohkana ja bargiid bealis. 

Suohkana ovddasteaddjit galget hápmet lávdegotti eanetlogu ja válljejuvvot 4 jahkái. Suohkanstivra vállje ieš suohkana ovddasteddjiid, ja lávdegotti jođiheaddji ja nubbinjođiheaddji galgaba leat daid gaskkas. 

Giella Norsk - NorwegianGiella Sami - Samisk