Om coronavirus (koronavirus)

Et nytt coronavirus forårsaker et pågående utbrudd av lungebetennelse i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Det nye viruset kan gi luftveisinfeksjon hos mennesker. I mange tilfeller har det kun gitt mild sykdom, men det rapporteres også om tilfeller av alvorlig sykdom og dødsfall. Det er per i dag ikke registrert smittede i Norge og det er fortsatt usikkerhet om smittsomhet og alvorlighetsgrad av sykdommen, men vi regner det som sannsynlig at vi også vil få smittede personer i Norge.

Forhindre smitte

Vi ønsker å begrense smitte og forhindre et utbrudd i Norge. Det betyr at det er viktig å sette i gang informasjonstiltak der det er mange reisende.

 

Vedlagt er viktig informasjon rettet mot personer som kommer til Norge, personer som jobber i kontakt med turister og personer som kommer til Norge, og hygieneinformasjon til publikum generelt. 

Informasjonsmateriell

 

Vedlagt ligger tre dokumenter

 

  • Plakat som henvender seg til reisende på tre språk.
  • Informasjonsark som er rettet mot de som jobber i kontakt med turister og folk som ankommer landet.
  • Generell smittevernplakat om vaner som forebygger smitte. Den retter seg mot publikum generelt.