Salg av øl, pr. vareliter  Nasjonale satser 
Skjenking av øl, pr. vareliter  Nasjonale satser 
Skjenking av vin, pr. vareliter  Nasjonale satser 
Skjenking av brennevin pr. vareliter  Nasjonale satser 
   
Minimumsgebyr salg  Nasjonale satser 
Minimumsgebyr skjenking  Nasjonale satser 
Ambulerende bevilling/enkelt anledning  Nasjonale satser 
   
Tilsynsavgift tobakk  kr              1 541