Aktuelle saker

Høring nedsatt konsesjonsgrense i Tjeldsund kommune

Skriv ut PDF

 

ID-10011909Formannskapet i Tjeldsund kommune vedtok i møtet 13.06.2016, sak 70/16, å legge forslag til forskrift om nedsatt konsesjonsgrense etter konsesjonslovens § 7 ut på høring. Ny høringsfrist 01.09.2016! 

Innføring av forskrift om nedsatt konsesjonsgrense vil bety at det innføres boplikt på eiendom som er eller har vært i bruk som helårsbolig, eiendom med bebyggelse under oppføring hvis eiendommen ligger i områder som er regulert til boligformål, og ubebygd tomt som er regulert til boligformål. Dersom en eiendom som nevnt ovenfor ikke skal brukes som helårsbolig vil det kreves søknad om konsesjon.

Les mer …

Tjeldsund kommune

Skriv ut PDF

Kommunereformen

Les mer …

arbeid barn2 bolig2 forbruker2 helse2 individ2 kultur2 natur2 nering2 omsorg2 rettsligesp2 skatt2 skole2 trafikk2

Værvarsel for Tjeldsund

yr2
Værvarsel fra yr.no

Kontakt Tjeldsund kommune

E-postadresse post@tjeldsund.kommune.no
Besøksadresse Tjeldsund rådhus på Tjeldøya
Sentralbord 76 91 91 00

 

Prosjekt LoveIT Utviklet i Joomla! 1.5 Levert av JooCom AS, Drammen