Viltpåkjørsler

Det er et årvisst problem at elgen trekker ned til vegene i kommunen om vinteren hvor dyrene mange ganger skaper trafikkfarlige sitasjoner. Ved viltpåkjørsler skal politiet varsles på 02800, politiet varsler kommunen som gjennomfører ettersøk.

Når man melder i fra er det viktig å gi en så korrekt beskrivelse av hendelsesforløpet som mulig. Forklar eventuelt hvilken retning dyret har løpt og hvordan dyret oppførte seg (haltet osv.). I tillegg er det viktig å merke stedet hvor påkjørselen fant sted med en plastpose el, gjerne på den siden av vegen dyret sist ble sett.

Ta kontakt med politiet/kommunen i ettertid for å få attest som bekrefter at skadene på bilen din stammer fra en viltpåkjørsel. Forsikringsselskapene ønsker en slik attest før de tenker på å dekke skadene.

Elgforvaltning

Det drives elgjakt i stort sett hele kommunen. Tildeling av elg gjøres av viltfaglig utvalg som består av seks medlemmer.

Kommunen har gjennomført helikopter telling av elg i 2013 og 2016 i samarbeid med Evenes og Skånland kommuner for å få et godt grunnlag for forvaltninga av hjorteviltet. Telling fra helikopter er noe kommunen satser på å kunne gjennomføre med regelmessige mellomrom.

Skuddpremie

Det er for tiden skuddpremieordning for kråke (kr 25 pr. stk) og rev (kr 200 pr. stk).

Reven skal forevises før utbetaling av premie.

Kråkepremie utbetales ved framvising av klør.

Ta kontakt med Dag Grønnerød, tlf. 908 62696.