Vi søker prosjektleder til sentrale strategiske og næringsrelaterte utviklingsprosjekter i Tjeldsund kommune. Prosjektets intensjon er blant annet å tilrettelegge/planlegge for bygging av boliger i kommunen. Dette med bakgrunn i kommende utvikling i hovedsak ved Norges brannskole og andre offentlige virksomheter i kommunen og i nærområdet.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til Tjeldsund kommune
v/ordfører Liv Kristin Johnsen telefon 918 02 758, sentralbord 76 91 91 00.
Søknadsfrist: 27.09.2017
Søknader sendes elektronisk via www.jobbnorge.no