100% fast stilling fra og med snarest. I Evenes og Tjeldsund kommuner pågår det mange utviklingsprosjekter som følge av Forsvarets etablering på Evenes flystasjon, etablering av ny fagskole for brann- og redningspersonell på Fjelldal og på andre offentlige virksomheter i kommunene.

Kommunene arbeider med rullering av kommunale planverk for å møte denne utviklingen. Bolyst og næringsutvikling er sentrale satsingsområder i begge kommunene.

Vi har ledig fast stilling som arealplanlegger. Arbeid med arealplan og områdeplaner i Evenes, samt kommuneplan og områdeplaner i Tjeldsund vil være sentrale oppgaver som planlegger får ansvar for.

Vi søker en medarbeider som har lyst til å arbeide med og bidra til denne utviklingen i Evenes og Tjeldsund kommuner. Andre arbeidsoppgaver må påregnes, som eksempelvis arbeid med kommunalt kartverk, prosjektarbeid, saksbehandling m.m.

Kvalifikasjoner:

  • Relevant høgskole-/universitetsutdannelse.
  • Erfaring fra kommunal planlegging og saksbehandling etter Pbl.
  • Gode IKT- kunnskaper og erfaring fra bruk av kart- og planleggingsverktøy.
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Vi kan tilby:

  • Spennende, utfordrende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet til å forme egen arbeidshverdag.
  • Godt og uformelt arbeidsmiljø.
  • Pensjonsordning.
  • Lønn etter avtale.

Personlig egnethet, fleksibilitet, evne til kommunikasjon og samarbeid vektlegges. Søker må ha førerkort klasse B.

Ansettelse i henhold til lover og avtaleverk. Offentlighetsloven § 25 regulerer evt. ønske om unntak fra offentlighet.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til Tjeldsund kommune telefon 76 91 91 00 eller plan- og utviklingssjef Ole Øystein Lindebø telefon 992 95 475.

Søknadsfrist: 18. februar 2018.

Søknader sendes elektronisk via denne siden.