Webinaret er GRATIS, men krever påmelding. FRIST innen mandag 2. november, gjøres via denne lenken: https://forms.gle/2Pio4aYH7ximNwfy6

Lenke til arrangementet deles via epost til påmeldte deltagere mandag 2. november.

TID: TIRSDAG 3. NOVEMBER 2020 kl 17 – 19

HVOR: på den digitale plattformen Zoom

Program for 3. november:

Kl 1700 - 1800: Kulturrådet ved Ane Nielsen: ARENA – tilskuddsordning for bygg og infrastruktur

Tilskuddsordningen skal bidra til at det profesjonelle prosjektbaserte kunst- og kulturfeltet i hele landet innen billedkunst, scenekunst, musikk, litteratur, tverrkunstneriske uttrykk og det frie kulturvernet har tilrettelagt og hensiktsmessig infrastruktur for produksjon, formidling og faglig utvikling.

Det kan søkes om tilskudd til nybygg, ombygging, oppgradering og tilpasning av eksisterende lokaler og infrastruktur, tekniske fasiliteter m.m. Det kan også søkes om tilskudd til forprosjekter, arkitektkonkurranser og utprøvingsprosjekter som faller innenfor ordningens formål. Prosjektene det søkes støtte til kan være knyttet til faste, temporære og/eller mobile arenaer.

Les mer om Arena- tilskuddsordning for bygg og infrastruktur: https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/arena

Kl 1800 - 1900: Kulturrom ved Ketil Havgar

Kulturrom har tre hovedområder man kan søke tilskudd til; øvingsutstyr, fremføringsutstyr og bygg og akustiske utbedringer av arenaer, herunder også midler til akustisk forprosjektrapport. Målet er å bygge opp rom/arenaer som både kan brukes av profesjonelle artister, kor, teatergrupper, korps og andre kulturuttrykk.

MÅLGRUPPE: alle som eier, drifter eller planlegger oppstart av lokaler for framføring og utøvelse av musikk, teater og dans - eller som er aktive brukere av en kulturarena (Spillesteder, kulturhus, bandkollektiv, ensembler, spellemannslag, storband, kor, korps, orkestre, teatergrupper, spel, revy-grupper, øvingsanlegg, klubber, foreninger mm).

Kulturrom (tidligere Musikkutstyrsordningen) fikk i 2019 utvidet mandat og tilskuddsramme fra Kulturdepartementet. Fra å være en ordning for rytmisk musikk er Kulturrom nå til for alle musikksjangre, teater og dans. Viktig endring til de som ikke tidligere har vært innenfor målgruppa – bli med og bli kjent med denne ordningen nå!!

Les mer om kulturroms ordninger på deres nettsider: http://www.kulturrom.no/

Det legges opp til å kunne stille spørsmål. Om kun den ene ordningen er relevant for deg, er det mulig å koble seg på kun på denne, og du kan forlate møtet når du vil.

Webinaret er første del i en serie med tre webinarer om tilskuddsordninger knyttet til utvikling av gode arenaer i Troms og Finnmark. Informasjon om tema, tid og sted for de to neste kommer etterhvert.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Anne Mette Sætra, Rådgiver for kultur , Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Telefon: 77 78 82 22

Mail: Anne.mette.satra@tffk.no