Denne veilederen er utarbeidet av Tjeldsund kommune desember 2017, og ferdigstilt januar 2018. Veilederen gjelder krisehåndtering i forhold til seksuelle overgrep, med spesielt fokus på overgrep som avdekkes i barnehagen og skolen/SFO.