25.06.2018 ble det vedtatt planprogram for Kystplan II Midt- og Sør-Troms

Planprogram og andre dokumenter kan leses:

Planprogram og andre dokumenter