Tjeldsund kommune har nå startet med gressklipping på kirkegårder og vedlikehold av grøntanlegg i kommunen. Kommunen har mottatt noen hevnendelser om dette. Årsaken til at dette vi ikke starter tidligere med dette, er at dette arbeidet i all hovedsak  blir utført av ungdom som har sommerjobb i kommunen. Disse kan ikke starte arbeidet før skoleferien begynner. Det vil ta litt tid før vi har kommet gjennom alle de 5 kirkegårdene og kommunale plenene i kommunen, men deretter vil det vedlikeholdes jevnlig. 

Tjeldsund kommune har i mange å hatt er velykke sommerjobbprosjekt for ungdom som gir jobb til mange av kommunens ungdommer. Det er også i år bevilget en del til dette formålet som gir arbeid til  nesten 20 ungdommer. Mange av disse vil arbeide med gressklipping og vedlikehold. 

 

Håper dere tar vel imot ungdommene, og gir de en klapp på skuldra hvis dere møter de i jobben.