For de som jobber og bor i Ramsund, så vil uke 19 medføre at det vil være en økning av militært, øvingsaktivitet, i og rundt basen i Ramsund.

Det vil i perioder bli brukt markeringsmidler (rødplast, lysraketter tilsv.).

Markørvirksomhet kan bli utført både på land og på sjøen.

Det vil også bli etablert en kontrollpost ved innkjøringen til basen. Her må en være forberedt på litt venting, slik at mannskapene kan få øvd på de tiltak som vil være realistisk under en høynet beredskap.

I løpet av uken vil HV etablere en kontrollpost ved Ramsund bru.

Ved spørsmål om aktivitet eller om du ønsker å melde i fra om en hendelse, ta forbindelse med vaktsjef ROS

Kontakttelefon er Vaktsjef ROS: Tlf: 76 91 82 22 / Mobil: 907 45 825

Mvh,

Sjef Ramsund orlogsstasjon

Harald Magne Furu

Kommandørkaptein