Ringegruppe Kongsvik   77089545
Hjemmetjenesten Sør mobil - Kongsvik   91572648