Helse og omsorg Sør

  • Skovit
  • Tjenestebeskrivelser
  • Dokumeanttat
  • Liŋkkat

Oktavuohtadieđut

Kontakt

Besøksadresse:
Strandaveien 170, 9441 Fjelldal

Telefon:
901 81 430

Postadresse:
Postboks 240, 9439 Evenskjer

Avdelingsleder:
Signe Trude Storli
Telefon: 911 96 085
Send oss en e-post

Enhetsleder:
Elisabeth Horn
Telefon: 97 52 20 73
Send oss en e-post

Ođasmahttojuvvon 24. januar 2022