Abonnenter på Fjelldal (fra Fjelldal samfunnshus) vil bli helt eller delvis fri for vann i en periode på grunn at en sluse har ‘låst’ seg i stengt posisjon. Vi jobber med saken og håper at det kan være normal vannforsyning i løpet av en til to timer.
Vi beklager de ulempene dette medfører for våre abonnenter.

For eventuelle spørsmål kontakt Einar Jakobsen tlf. 90573165

Plan og utviklingsavdelingen
Evenes og Tjeldsund kommune.