Oversikt over valgresultat finner du her:

Valgresultat

 

Liste over representanter og vararepresentanter til det nye kommunestyret finner du her: 

Kandidatkåring

Politikere som er valgt inn i det nye kommunestyret er merket med **, varamedlemmene er merket med *.

 

Det nye kommunestyret har sitt konstituerende møte 31. oktober 2019.
Dagens kommunestyrer i Skånland og Tjeldsund har på grunn av kommunessammenslåingen forlenget virketid frem til sammenslåingstidsunktet 01.01.2020.