Kommunestyrevalg

Kommunestyret velges av kommunens stemmeberettigede innbyggere etter regler fastsatt i lov.
Valget gjelder for fire år. Viser til § 7 i kommuneloven.
Tjeldsund kommunestyre består av 17 faste medlemmer.

Lovverk

Nyttige lenker


For nærmere informasjon angående Kommune- og fylkestingsvalget 2019 og valg til nye Tjeldsund kommune, se HER.