Råd for funksjonshemmede skal ha 5 medlemmer, hvorav 2 fra brukerorganisasjonene med like mange varamedlemmer og 3 fra det politiske miljø med like mange varamedlemmer i numerisk orden.

Valgutvalget ber om forslag på medlemmer og varamedlemmer fra brukerorganisasjonene innen 3. desember 2019.

Forslag sendes post@skanland.kommune.no


Helene Berg Nilsen
Leder valgutvalget