Manntallet for Tjeldsund kommune til stortingsvalget og sametingsvalget 2017 ligger ute til offentlig ettersyn på følgende steder:

Tjeldøy krets: Tjeldsund rådhus
Ramsund krets: Bunnpris i Ramsund
Fjelldal krets: Tjeldsund omsorgssenter
Kongsvik krets: Kløverheimen
Hovedmanntallet ligger ute til offentlig ettersyn på Tjeldsund rådhus.

Dersom du mener at du selv er feil innført eller ikke innført i manntallet kan du kreve at valgstyret retter opp feilen.
Krav om retting gjelder feil, ikke flyttinger etter 30. juni 2017.

Krav om retting skal være skriftlig og begrunnet og sendes:
Tjeldsund kommune
V/Valgstyret i Tjeldsund
Tjeldøyveien 800
9444 Hol i Tjeldsund

Dersom navnet ditt ikke står i Sametingets valgmanntall, og du har begjært deg innført, eller dersom du mener det er andre feil i listene, kan du klage. Klagen skal være skriftlig og begrunnet. Klagen sendes Sametinget.​

Bor du i utlandet, og ikke har vært folkeregistrert som bosatt i Norge de siste ti årene?
Da må du søke valgstyret i kommunen du bodde i sist om å bli innført i manntallet.

For spørsmål, vennligst kontakt Tjeldsund kommune på telefon 76 91 91 00.

For mer informasjon om valget se Valg 2017