Vi får ikke utbedret skaden under veien, og må derfor bore gjennom veien for å legge nye ledninger. Statens Vegvesen gir ikke tillatelse til å grave i eller gjennom E10. Det ble derfor besluttet å bore før jul, men grunnforholdene viste seg å være av en slik art at entreprenør ønsket nærmere grunnundersøkelse for å forhindre masseutglidning.  Det ble derfor stopp i arbeidet. Geotekniker har vurdert forholdene og gitt sine anbefalinger. Vi har også engasjert konsulent for prosjektering av ny vann og avløpsledning under vei. Det måtte også  omprosjektering til iforhold til opprinnelig plan som er lagt for utskiftning av VA nettet i Kongsvik, siden vi nå er avhengig av tilknytting til eksisterende ledninger på hver side av veien.
 
Det var avtalt ny oppstart sist mandag, men ble igjen utsatt pga anbefaling fra entreprenør som skal bore. Vi har på nytt omprosjektert slik at det muliggjør kortere boring, og planen er nå å få dette gjennomført  iløpet av noen uker når entreprenørene er klar.  Disse har andre jobber som de må ta hensyn til.
 
Vi har sikret byggegrop på hver side av vei, og det er kantsikring langs E10 på stedet.
 
Når vi først borer legges det nytt vann, avløp og overvann gjennom veien. Disse tilsluttes de nye ledningstraseen som skal legges i Kongsvik
 
Har du spørsmål til saken, så kan du ta direkte kontakt med Plan og utviklingsavdelingen v/ Einar Jakobsen - telefon 905 73 165 eller mail einar.jakobsen@tjeldsund.kommune.no
 
 
Avløp Kongsvik2.jpg