Alle søknader og eventuelle vedlegg sendes inn gjennom Bufdirs søknadsportal.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

For all øvrig informasjon og regelverk viser vi til  tilskuddsordningens nettside.

Hjelpeside til søknadsportalen.

Dersom noe er uklart, eller du ønsker mer informasjon er det bare å ta kontakt. Vi ser frem imot til å motta mange gode søknader!

Vennlig hilsen

Joakim Berntson Aase

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
www.bufdir.no
E-post: joakim.berntsonaase@bufdir.no
Mobil: +47 46619016