Tema for campen vil blant annet være:
● Leirslagning vinterstid
● Overnatting i telt og snøhule
● Matlaging på primus ute
● Elementær skredkunnskap
● Orientering med kart og kompass
● Graving av snøhule
 

Utstyr:
Friluftsrådet stiller med fellesutstyr som telt, primus, pulker, matlagingsutstyr, kart og kompass.
Deltakerne må ha med personlig utstyr, noe av dette kan friluftsrådet være behjelpelig med å
låne ut og det er også gjerne gode muligheter for å låne utstyr på lokale utstyrssentraler/BUA
m.m. Det vil bli sendt ut en fullstendig utstyrsliste før tur, men personlig utstyr som er nødvendig
vil blant annet være:
● Ryggsekk 60-100L og gjerne også en mindre dagstursekk.
● Sovepose som kan brukes ute vinterstid (man kan gjerne kombinere to vanlige
soveposer og friluftsrådet kan være behjelpelig med utlån her).
● Liggeunderlag (Friluftsrådet kan være behjelpelig med utlån her).
● Fat og turbestikk (Friluftsrådet kan være behjelpelig med utlån her).
● Hodelykt (Friluftsrådet kan være behjelpelig med utlån her).
● Termos og drikkekopp
● Varme vinterklær som både tåler vind og snø (detaljert liste vil komme før tur).

Her er link til BUA Tjeldsund hvor dere har mulighet for å låne gratis utstyr: https://www.bua.no/utlansordninger/bua-tjeldsund


NB. Foreldre/foresatte har selv ansvar for at barna er forsikret!


For påmelding gå til letsreg.no og søk på “ungdomscamp vinterfriluftsliv” eller bruk
denne linken:
https://www.letsreg.com/no/event/ungdomscamp_vinterfriluftsliv_26022024#init


For spørsmål, ta kontakt på marius.larsen@narvik.kommune.no