I denne portalen kan du finne de fleste tjenester som Tjeldsund tilbyr og pekere videre til andre aktuelle offentlige tjenester. Her blir det informert om hva tjenesten omfatter, målgruppe, vilkår, lovgivning, søknadsprosedyrer m.m.

Ta gjerne kontakt med Tjeldsund kommune for informasjon og veiledning om våre tjenester på telefon 76 91 91 00 eller e-post post@tjeldsund.kommune.no