TjeldSUNNingen er vår egen logo som representerer folkehelse hos oss, og den er unik for Tjeldsund kommune.

Om du ser nøye etter, representerer symbolikken i logoen Antoniuskorset fra Tjeldsund kommunevåpen. Her danner den også et menneske som streker ut armene og strutter av sunnhet. Du kan også se fastlandet, Tjeldøya, Hinnøya som TjeldSUNNingen binder sammen til Tjeldsund kommune. Vi er stolte over å ha vår egen logo for det viktige folkehelsearbeidet som gjøres, og alle som bidrar til dette arbeidet kan bruke logoen.

Logoen er utviklet av Barne- og ungdomsleder i Tjeldsund Linn-Eva Sæter.